Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz
Snažíme se neustále zlepšovat prostředí, ve které naši klienti tráví často dlouhou část svého života.
Děkujeme všem dárcům za finanční i věcné dary, pomoc při úpravách prostor i nárazové osobní zapojení zaměstnanců firem.
Bez vás bychom nebyli tam, kde jsme.
Jsme otevřeni každé spolupráci. 
Pokud nás chcete podpořit i Vy, neváhejte kontaktovat kohokoliv z vedení společnosti a najděme společně optimální způsob. Finanční sponzorské dary lze v souladu se Zákonem č. 586/92 Sb. o dani z příjmů odečíst od základu daně z příjmů – jedná se o sponzorský dar na účely sociální.

Statutární město Havířov

Frýdek Místek

Město Orlová

Individuální dárci

Děkujeme paní Věře Míkové za poskytnutí finančního daru, který byl využit na vybavení relaxační místnosti pro klienty.