Domovy Ambrosie +420 596 583 627, Domácí péče SOS +420 596 583 622 domov@ambrosie.cz

Jaké klienty můžeme přijmout

Dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách § 48 se v Domově pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie poskytují pobytové služby osobám, které jsou z důvodu zdravotního postižení převážně a úplně závislé na péči jiné fyzické osoby.

 

Věková hranice

 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Osoby po úrazech

 • Osoby po chirurgických zákrocích s trvalými změnami zdravotního stavu
 • Osoby s chronickým zdravotním postižením
 • Osoby vyžadující rozšířenou ošetřovatelskou péči
 • Osoby, které z plného zdraví následkem okolností přešly do stavu, kdy je nutná komplexní péče, jejíž neposkytnutí by mělo za následek ohrožení života a zdraví
 • Osobám po cévní mozkové příhodě s trvalými pohybovými následky
 • Osobám zcela imobilním
 • Osobám v kómatickém (permanentním, perzistentním vegetativním stavu

Domov pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie není schopen poskytnout službu tomuto okruhu osob:

 • Osobám závislým na návykových látkách (alkohol, drogy)
 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje pobyt ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám trpícím významnou poruchou osobnosti, která by zamezovala klidnému soužití s ostatními klienty
 • Osobám s infekčním onemocněním v akutním stádiu
 • Osobám s těžkými vrozenými smyslovými vadami
 • Osobám s těžkou mentální retardací
 • Osobám s chronickým duševním onemocněním, vyžadující pobyt na uzavřeném oddělení
 • Pokud nemá dostatečnou kapacitu
 • Pokud zájemce nepatří do cílové skupiny
 • Pokud neposkytujeme službu o kterou zájemce žádá

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829
735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721
Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.

Úřední hodiny: ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Wykretová, MBA
 
Asistentka ředitelky:
Eva Čelovská
Mob: +420 604 818 726
domov@ambrosie.cz

Asistentka sociálních pracovníků:
Dana Václavíková
Mob: +420 739 498 958
domov@ambrosie.cz

 
Provozní:
Klára Wykretová
Tel: +420 731 501 483
administrativa@ambrosie.cz

PROVOZNÍ KONTAKTY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
dzr@ambrosie.cz

DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
dzp@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Marcela Kučerová
Tel.: +420 596 583 622,
Mob: +420 739 572 730
sos@ambrosie.cz

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte PŘEDEM.
Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.