Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Fakultativní služby

​Fakultativní činnosti jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány nad rámec základních činností, nebo je nahrazují v případě, kdy není klientovi přiznán příspěvek na péči dle §7 a násl. zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Fakultativní služby klienti mohou, ale nemusí využívat.

Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem, případně také jeho opatrovníkem. Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů klienta v registrovaném pobytovém zařízení sociálních služeb.

Úhradu fakultativních služeb si každý klient hradí sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Za klienty, jež jsou omezení způsobilosti k právním úkonům, tyto služby hradí zákonný zástupce nebo jiná povinná osoba (opatrovník).

Služba, poskytované v našem zařízení Cena za 1 měsíc
Individuální nákupy mimo centrální dovoz 180 Kč každá započatá hodina
Individuální doprovod mimo zařízení* 180 Kč každá započatá hodina
Individuální doprava klienta dle jeho pokynů 180 Kč každá započatá hodina a 6Kč/km
Administrativní úkony, prováděné za klienta* 180 Kč každá započatá hodina
Zastupování klienta* 180 Kč každá započatá hodina
Náklady za zasílání vyúčtování služeb pozemní poštou dle skutečných nákladů
Administrativa, spojená s obstaráváním kapesného* 180 Kč každá započatá hodina
Přikrývka na postel (nákup pro obměnu) dle skutečných nákladů
Polštář (nákup pro obměnu) dle skutečných nákladů
Ložní prádlo – sada (nákup pro obměnu) dle skutečných nákladů
Prostěradlo (nákup pro obměnu) dle skutečných nákladů
Osobní ošacení (nákup pro obměnu) dle skutečných nákladů
Praní ložního prádla nad rámec, daný hyg. řádem 20 Kč / souprava
Praní dek a polštářů nad rámec, daný hyg. řádem 20 Kč / souprava
Kadeřnice, kosmetika, pedikúra, rehabilitace, masáže dle skutečných nákladů třetí strany
Opravy a údržba klientem poškozeného vybavení a zařízení, přesahující drobnou údržbu 250 Kč/započatá hodina
materiál: přeúčtování v ceně obvyklé
Skupinové výlety dle skutečných nákladů
  • nesouvisející s poskytovanou sociální službou
Péče, pokud nemá klient přiznán příspěvek na péči dle §7 a násl. zákona č.108/2006 Sb. a dle rozsahu nasmlouvaných služeb s ohledem na stupeň závislosti: Cena
Stupeň 1 – max 4 úkony základních životních potřeb 30 Kč /den
Stupeň 2 – max 6 úkonů základních životních potřeb 147 Kč /den
Stupeň 3 – max 8 úkonů základních životních potřeb 294 Kč /den
Stupeň 4 – max 10 úkonů základních životních potřeb 440 Kč /den

Seznam fakultativních služeb včetně cen je platný od 25.8. 2022.

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

Silvie Ulbrichová
sociální pracovník
Mob: +420 739 498 958
ulbrichovas@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.