Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Hlášení hospitalizace Úřadu práce

Jakoukoliv změnu jsme povinni oznámit vždy nejpozději do 8 dní ode dne, kdy změna nastala.
Hospitalizaci je nezbytné oznámit úřadu práce i v případě, že hospitalizace či pobyt nebudou trvat či netrvaly déle než 1 celý kalendářní měsíc a na výplatu příspěvku tak neměly vliv. Žadatel o příspěvek (tedy osoba, které ještě nebyl příspěvek přiznán) musí propuštění ze zdravotnického zařízení, pokud hospitalizace trvala celkově déle než 60 dní, oznámit úřadu do 5 dní.
-----------------------
Hlášení odesíláme vždy v pondělí po obědě za předchozí kalendářní týden. Podklady pro hlášení čerpáme z Teamsů, komunikační vlákno Hospitalizace. Kopie hlášení se archivují na adrese domov@ ve složce, k tomu určené, a v cloudu - Public.


Vyberte správnou možnost
kdy klient odešel nebo se vrátil
Pozor, nejdřív příjmení a pak jméno
Vyberte správnou možnost

Datum hlášení
Zadejte jméno a příjmení