Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Životní situace: kdy co potřebujete

Pokud to jde, pomůžeme Vám zůstat doma

Preventivní domácí zdravotní péče

Preventivní domácí zdravotní péče je určena všem skupinám pacientů, u nichž ošetřující lékař doporučí v pravidelných intervalech monitorování zdravotního stavu. Domácí péče je zaměřena na včasné zjištění dekompenzace zdravotního stavu a zabránění komplikacím u již probíhajícího onemocnění.

Pracovníci domácí péče SOS provádí měření fyziologických funkcí, kontrolní odběry biologického materiálu, monitorují celkový zdravotní stav pacienta. Případné změny ihned signalizují ošetřujícímu lékaři.

>> více o domácí zdravotní péči, kterou poskytujeme

Domácí hospitalizace

Je určena pacientům, kteří jsou propouštěni z nemocnice. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí domova. O pacienta pečuje zkušená zdravotní sestra, takže je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob, apod.

Domácí hospitalizaci ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Předpis platí 14 dní po propuštění, péči tedy za určitých podmínek hradí zdravotní pojišťovna, a to až do rozsahu 3 hodin za den. Trvá-li doléčení déle, platí stejná pravidla, jako u chronicky nemocných pacientů.

>> více o domácí zdravotní péči, kterou poskytujeme

Dlouhodobá péče o chronicky nemocné pacienty

Je určena pro pacienty, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, kteří dlouhodobě berou nějaké injekce, diabetici, pacienti po mozkových příhodách, apod.

>> více o domácí péči, kterou poskytujeme

Pokud je třeba vybrat pobytové zařízení

LDN

„Eldéenky“ jsou přestupní stanicí, často mezi klasickou hospitalizací a dalšími z ústavů následné péče. Jsou určeny pouze na dobu určitou, nejčastěji na 3 měsíce. LDN se řadí do tzv. „odborných léčebných ústavů – OLÚ“, mezi něž dále patří rehabilitační, plicní, ošetřovatelská a psychiatrická lůžková zařízení. Slouží zejména k doléčení pacientů. Najdete v nich celodenní lékařskou a ošetřovatelskou péči nebo i rehabilitaci.

Jsou určené zejména pro doléčování pacientů, pro které už další pobyt na „akutním“ lůžku není žádným přínosem. Jde o odborná zdravotnická zařízení, která jsou schopná zajistit tzv. „následnou péči“, včetně lékařské péče 24 hodin denně. Kromě doléčení jde obvykle o podávání léků, ošetřovatelskou péči, převazy, rehabilitaci atd.

V případě, že pacientův zdravotní a sociální statut neumožňuje návrat do domácího prostředí, může využít služby pobytových zařízení sociálních služeb (viz níže).

>> nejbližší LDN Vám poradí Váš ošetřující lékař

Domov se zvláštním režimem

Domov pro osoby se zvláštním režimem nabízí pobytové služby klientům nad 35 let, kteří jsou díky duševní poruše převážně nebo zcela závislé na péči druhé osoby. Nabízíme a poskytujeme péči, dohled, aktivizaci a pravidelný režim přizpůsobený specifickým potřebám nemocných s možností svobodného pohybu v chráněném prostoru a s respektováním individuality a důstojnosti každého člověka.

>>více o našem domově se zvláštním režimem

Domov pro zdravotně postižené

Poskytuje profesionální sociální služby lidem se zdravotním postižením.

>> více o domově pro osoby se zdravotním postižením

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

Silvie Ulbrichová
sociální pracovník
Mob: +420 739 498 958
ulbrichovas@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.