Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Jak probíhá jednání o přijetí klienta

Než začneme…

Na jednání je vhodné přijít s vyplněnou žádostí o přijetí a vyjádřením lékaře. Stáhnout si je můžete přímo tady (barevné ikony vpravo). Tyto dokumenty lze získat i v kanceláři Domova Ambrosie, nebo Vám je na vyžádání zašleme e-mailem či poštou.

Pokud nemáte možnost dokumenty zajistit, sjednejte si malou informační schůzku, rádi Vám poradíme, jak postupovat dál. Malá informační schůzka trvá obvykle jednu hodinu.

Pokud máte potřebné dokumenty připraveny, můžete si sjednat velkou informační schůzku. Ta obvykle trvá dvě hodiny, protože zahrnuje i prohlídku zařízení.

Schůzky si můžete sjednat e-mailemtelefonicky či elektronicky.

Velká informační schůzka: ptáte se, ptáme se

Před samotným uzavřením Smlouvy o poskytnutí služby sociální péče musí zájemce/žadatel absolvovat minimálně jednu osobní schůzku a prohlídku zařízení (velká informační schůzka).

Výjimkou jsou situace, kdy

 • zájemce je trvale upoután na lůžko a jeho zdravotní stav nedovoluje osobní návštěvu přímo v zařízení
 • zájemce zastupuje jako opatrovník město nebo obec;
 • jiné závažné objektivní důvody na straně zájemce.

V těchto případech je možné, aby sociální pracovnice provedla vlastní šetření v místě pobytu zájemce.

Při jednání se zájemcem o službu se vždy snažíme vytvořit příjemnou a klidnou atmosféru. V průběhu úvodního jednání ověřujeme, nakolik jsme jako provozovatel sociální služby schopni splnit požadavky a potřeby klienta. Jednání se za Ambrosii účastní pověřený sociální pracovník. Za klienta se kromě samostatného zájemce a jeho opatrovníka mohou zúčastnit i rodinní příslušníci, známí, sousedé nebo lidé, kteří o zájemce momentálně pečují. Vše záleží na zájemci o službu.

Pověřený sociální pracovník zařízení srozumitelnou a podrobnou formou podává zájemci veškeré informace týkající se chodu zařízení, úhrad, domácím řádu, smlouvou o poskytování sociální služby atd. Podávané informace jsou zpracovány v písemné podobě – tak, aby měl zájemce možnost se na místě vyptat na vše potřebné a objasnit vše, čemu nerozumí. Čas na schůzky je plánován tak, abychom v klidu zvládli projít vše potřebné.

Následuje prohlídka

Zájemce si může zařízení prohlédnout (ložnice, místnosti pro aktivní a relaxační vyžití…).

Když se nedohodneme…

Výsledkem jednání by měla být vzájemná dohoda.

 • Pokud zájem o službu dále netrvá, jednání tímto končí.
 • Pokud zájemce při jednání projeví zájem o řešení své nepříznivé situace, ale naše služba pro něj není vhodná, bezplatně mu poskytneme kontakty na jiné, vhodnější služby
 • Pokud zájemce ještě není rozhodnutý, je možnost domluvit se na dalším pokračování jednání

Když se dohodneme…

 1. U žadatele je provedeno na základě předběžné ústní dohody sociální šetření
 2. Na základě podané žádosti a sociálního šetření rozhodne smluvní praktický lékař zařízení, všeobecná sestra, sociální pracovník, ředitelka zařízení o přijetí nebo odmítnutí klienta.
 3. Na základě jejich stanoviska je v případě volné kapacity klient (zákonný zástupce, opatrovník, pečující osoba) informován o přijetí a dalších krocích.

Obvyklé čekací lhůty

Tyto lhůty jsou obvykle od několika týdnů až po jeden rok.  Vše záleží na následujících okolnostech:

 • Přednostně jsou přijímáni do zařízení klienti, kterým hrozí sociální vyloučení, jsou bezdětní nemají rodinu ani nikoho, kdo by se o ně v jejich nepříznivé zdravotní situaci postaral. Pro přijetí do zařízení není důležité, zda má klient vyřízen příspěvek na péči, ale je třeba mít o příspěvek zažádáno.
 • Pokud klient příspěvek na péči nemá, či mu byl zamítnut, je zřejmé, že nepotřebuje akutně služby registrovaného pobytového zařízení Ambrosie využívat. Neznamená to však, že nemůže podat žádost o přijetí do zařízení. Tím se však čekací lhůta prodlouží.
 • V případě, že klient má možnost čerpat jinou sociální službu a jeho zdravotní a sociální situace mu to dovoluje je možnost v rámci sociálního poradenství poskytnout informace o jiném způsobu pomoci. Například domácí péči, dovážka obědů, jiné typy ubytování a bydlení.

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ KLIENTA

Stáhněte si formulář

FORMULÁŘ VYJÁDŘENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Stáhněte si formulář

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

MUDr. Radan Partyš
smluvně praktický lékař
lekar@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.