Domovy Ambrosie +420 596 583 627, Domácí péče SOS +420 596 583 622 domov@ambrosie.cz

Jaké služby v domácím prostředí pacientů poskytujeme

Komu můžeme pomoci:

Mezi pacienty, kterým je poskytována zdravotní péče agenturou Domácí péče SOS patří lidé všech věkových skupin s akutním onemocněním, chronickým onemocněním, po hospitalizaci, dlouhodobé nemocní, lidé po úrazech a pacienti v terminálním stádiu života (tzn od 0 – 101 let).

Preventivní a předoperační zdravotní domácí péče

Preventivní domácí péče je určena všem skupinám pacientů, u nichž ošetřující lékař doporučí v pravidelných intervalech monitorování zdravotního stavu. Domácí péče je zaměřena na včasné zjištění dekompenzace zdravotního stavu a zabránění komplikacím u již probíhajícího onemocnění. Pracovníci domácí péče provádí měření fyziologických funkcí, kontrolní odběry biologického materiálu, monitorují celkový zdravotní stav pacienta. Případné změny ihned signalizují ošetřujícímu lékaři.

Domácí hospitalizace

– je určena pacientům, kteří jsou propouštěni z nemocnice. Umožňuje brzké propuštění z nemocničního prostředí do pohodlí domova. O pacienta pečuje zkušená zdravotní sestra, takže je o něj postaráno stejně jako v nemocnici. Psychická pohoda domácího prostředí urychluje doléčení po operacích, úrazech, léčbě srdečních nebo nervových chorob, apod.

Domácí hospitalizaci ordinuje lékař, který pacienta propouští z nemocnice. Předpis platí 14 dní po propuštění, péči tedy za určitých podmínek hradí zdravotní pojišťovna, a to až do rozsahu 3 hodin za den. Trvá-li doléčení déle, platí stejná pravidla, jako u chronicky nemocných pacientů.

Dlouhodobá zdravotní péče o chronicky nemocné pacienty

Je určena pro pacienty, kteří nevyžadují pobyt v nemocnici, ale jejich zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou péči kvalifikované zdravotní sestry. Příkladem mohou být pacienti s nehojícími se proleženinami, kteří dlouhodobě berou nějaké injekce, diabetici, pacienti po mozkových příhodách, apod.

S čím můžeme pomoci:

Na základě indikace lékaře poskytujeme následující úkony a služby.

 • příprava a dohled nad užíváním léků
 • aplikace všech typů injekcí včetně infuzí
 • sledování vitálních funkcí
 • komplexní péče o inkontinentní pacienty, cévkování, klysma
 • péče o diabetiky tzn. aplikace inzulínu, zaučování k aplikaci, sledování stavu, vyšetření hladiny krevního cukru glukometrem
 • odběry biologického materiálu
 • komplexní péči o imobilní pacienty
 • polohování, prevence a léčba proleženin
 • převazy kožních defektů, pooperačních ran, defektů po úrazech atd.
 • péče o žaludeční sondy, tracheostomie, močové katétry
 • péče o pacienty s kolostomiemi
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • péče o dialyzované pacienty
 • péče o onkologické pacienty
 • péče o pacienty v terminálním stádiu
 • odborné poradenství v oblastech sociální péče a pomoci, dietních režimů, inkontinence
 • podpůrná psychoterapie
 • péče o pacienty v posledním stádiu nemoci, tzv. hospicová péče
 • a další výkony dle ordinace ošetřujícího lékaře

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829
735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721
Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.

Úřední hodiny: ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Wykretová, MBA
 
Asistentka ředitelky:
Eva Čelovská
Mob: +420 604 818 726
domov@ambrosie.cz

Asistentka sociálních pracovníků:
Dana Václavíková
Mob: +420 739 498 958
domov@ambrosie.cz

 
Provozní:
Klára Wykretová
Tel: +420 731 501 483
administrativa@ambrosie.cz

PROVOZNÍ KONTAKTY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
dzr@ambrosie.cz

DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
dzp@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Marcela Kučerová
Tel.: +420 596 583 622,
Mob: +420 739 572 730
sos@ambrosie.cz

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte PŘEDEM.
Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.