Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

HLÁŠENÍ PRACOVNÍKŮ OBSLUŽNÉ PÉČE 2. PATRO / F29


vyber datum směny z kalendáře
vyber z možností
Uveďte jména pracovníků obslužné péče i zdravotních sester, přítomných na směně.


KLIENTI NA PATŘE

Napište jména klientů, kteří jsou hospitalizovaní.
Napište jména klientů, kteří jsou mimo zařízení.


ZÁZNAMY ZE SMĚNY

Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali problematický stav, včetně specifikace četnosti a vzezření stolice - vodnatá, kašovitá atd)
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali potíže s dýcháním. Popište stav.
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali zvýšenou teplotu. Uveďte čas měření a co bylo podáno.
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali zvracení. Uveďte čas a co bylo podáno.
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali kašel nebo bolesti. Uveďte čas a co bylo podáno.
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali nespavost. Uveďte čas zjištění a co bylo podáno.
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali agresivní chování. Uveďte čas zjištění a jak byla situace řešena..
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali zhoršený příjem stravy nebo tekutin. Uveďte čas zjištění a jak byla situace řešena..
Napište jména klientů, u kterých jste zaznamenali zvýšenou spotřebu inko pomůcek. Specifikujte počet nebo upřesněte.


KOMENTÁŘ ZDRAVOTNÍ SESTRY

Uveďte upozornění a doporučení pro pracovníky POP. Jednotlivá jména klientů a Vaše upozornění či doporučení.


CELKOVÉ ZHODNOCENÍ SMĚNY

Uveďte jméno a příjmení
Uveďte jméno a příjmení
Uveďte čas ve formátu HH:MM
Vyberte správnou možnost
Číslo - počet náhradních prostěradel v zásobě (ne kolik se spotřebovalo)
Vyberte správné varianty
Další výhrady a nedostatky, zjištěné v průběhu směny.