Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Naše poslání a cíle

Poslání a cíle Domova pro osoby se zvláštním režimem Ambrosie
(veřejný závazek)

Posláním pobytové služby – Domov se zvláštním režimem – Ambrosie, je zajistit klientům s duševním onemocněním, kteří vyžadují pravidelnou pomoc druhé osoby, důstojné prožívání života v chráněném prostředí. Smyslem služby, je umožnit klientům Domova prostřednictvím individuální podpory prožít aktivní a smysluplný život podle jejich přání, odstranit bariéry předsudků a společenských stigmat. To vše při zachování vztahové sítě, respektování lidských práv a důstojnosti každého klienta.Naše dlouhodobé cíle jsou směřovány k zajištění komplexnosti péče s přihlédnutím k jedinečnosti a individualitě každého klienta žijícího v našem zařízení.

Dlouhodobé cíle

 • Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace.
 • Poskytování péče „na míru“ klientovi v chráněném prostředí
 • Respektování jedinečnosti každého klienta formou individuálního plánování a ostatních podpůrných prostředků (aktivity, výlety, spolupráce se školami a jiné)
 • Aktivní spolupráce s rodinami, opatrovníky
 • Aktivně informovat veřejnost o sociální službě
 • Efektivní hospodaření
 • Zajištění úpravy a obnovy jednotlivých pater služby

Krátkodobé cíle

 • Úprava pracovního prostředí zaměstnanců služby
 • Dle aktuálního ročního období výzdoba pater profesionální aranžérkou
 • Dovybavení pomůckami pro personál
 • Obnova výmalby na patrech
 • Dovybavení místností, které slouží klientům k relaxaci, aktivitám…..
 • Umístění venkovních laviček do zahrady

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová. 

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
Asistent ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
domov@ambrosie.cz
 
Vedoucí provozu:
Ing. Milan Václavík
+420 731 501 483
vaclavikm@ambrosie.cz
 

DOMÁCÍ PÉČE SOS

soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková
hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabia@ambrosie.cz

Dana Václavíková
sociální pracovník
Mob: +420 739 498 958
vaclavikova@ambrosie.cz

Úřední hodiny:

ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

 

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.