Domovy Ambrosie +420 596 583 627, Domácí péče SOS +420 596 583 622 domov@ambrosie.cz

Naše poslání a cíle

Poslání (veřejný závazek) Domova pro osoby se zdravotním postižením

Posláním pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat individuálně nastavenou a specifickou péči klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci pravidelnou a dlouhodobou komplexní péči vyžadují.

Naše dlouhodobé cíle proto směřují k zajištění komplexnosti péče s přihlédnutím k jedinečnosti a individualitě každého klienta, žijícího v našem zařízení.

Dlouhodobé cíle

 • Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace
 • Poskytování služby na „míru klientovi“
 • Respektování jedinečnosti každého klienta pomocí individuálního plánování a ostatních podpůrných prostředků (aktivity, výlety, spolupráce se školami, dobrovolníky a jiné)
 • Aktivní spolupráce s rodinami, opatrovníky
 • Aktivní informování veřejnosti o sociální službě
 • Efektivní hospodaření
 • Zajištění úpravy a obnovy jednotlivých pater

Krátkodobé cíle

 • Úprava pracovního prostředí zaměstnanců služby
 • Estetika pater profesionální aranžérkou
 • Obnova lůžek klientů
 • Obnova mechanických vozíků
 • Zřízení multifunkční místnosti na 3. Patře
 • Obnova vybavení a technického zázemí služby

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829
735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721
Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.

Úřední hodiny: ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Wykretová, MBA
 
Asistentka ředitelky:
Eva Čelovská
Mob: +420 604 818 726
domov@ambrosie.cz

Asistentka sociálních pracovníků:
Dana Václavíková
Mob: +420 739 498 958
domov@ambrosie.cz

 
Provozní:
Klára Wykretová
Tel: +420 731 501 483
administrativa@ambrosie.cz

PROVOZNÍ KONTAKTY

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
dzr@ambrosie.cz

DOMOV PRO OSOBY
SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
dzp@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Marcela Kučerová
Tel.: +420 596 583 622,
Mob: +420 739 572 730
sos@ambrosie.cz

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte PŘEDEM.
Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.