Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

Jaké služby poskytujeme

Domovy Ambrosie poskytují kmplexní sociální péči, spočívající v zabezpečení celoročního ubytování, stravování, zdravotní a ošetřovatelské péče. Tuto péči zajišťuje personál s odpovídající kvalifikací.

Základní péče

Ubytování

Klienti jsou ubytováni v jedno nebo dvoulůžkových pokojích, které jsou vybaveny elektricky ovládanými polohovatelnými lůžky, nočním stolkem, křesílky, úložným prostorem a televizorem. Součástí pokojů je bezbariérová toaleta s umyvadlem a sprchovým koutem. Klienti, kteří se mohou pohybovat sami nebo v kolečkovém křesle, mohou s doprovodem personálu nebo návštěvy využívat i prostory zahrady domu.

Stravování

Klientům nabízíme celodenní stravování z vlastní kuchyně, tj. snídaně, obědy, večeře, případně druhé večeře. Jídlo se podává v jídelně nebo na pokojích klientů. Samozřejmostí je poskytování dietního stravování dle ordinace odborných lékařů. Naše kuchyně je schválena okresní hygienickou stanicí.

Praní prádla

Praní prádla zajišťujeme ve vlastní prádelně. Tato služba je zahrnuta v základní úhradě za bydlení (nemusíte ji hradit zvlášť)

Pečovatelské služby

Klientům je v denních i nočních hodinách poskytována potřebná pomoc při zvládání základních životních potřeb. Pečovatelské služby poskytujeme i osobám, které jsou dlouhodobě nepohyblivé. Úkony péče jsou klientům poskytovány individuálně s přihlédnutím k míře závislosti na službě. Služby zajišťuje tým odborných zaměstnanců sociálně zdravotní péče, a dále pracovníci odborných sociálních služeb. 

 • Pomoc při oblékání a svlékání
 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při vstávání z lůžka, uléhání a změně polohy
 • Pomoc při podávání jídla, pití a léků
 • Pomoc při prostorové orientaci a samostatném pohybu
 • Pomoc při úkonech běžné osobní hygieny
 • Pomoc při základní péči o nehty, vlasy a kůži
 • Pomoc při použití WC
 • Pomoc při koupání nebo sprchování
 • Pomoc při péči o lůžko
 • Pomoc při přebalení
 • Pomoc při kontaktu s rodinou
 • Pomoc při zařizování osobních záležitostí
 • Pomoc při využívání dostupných služeb
 • Pomoc při přivolání lékaře, případně doprovod k lékaři
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů

Ošetřovatelská péče

Do této péče je zahrnuta podpora a pomoc při zajišťování životních potřeb klientů. Ošetřovatelskou péči zajišťuje odborný personál, který je průběžně proškolován z nových postupů a nových metod. Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry, obslužnou péči zajišťují pracovníci v sociálních službách.

Zdravotní péče

Součástí pobytové sociální služby je zdravotní péče, která je klientům poskytována v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění. Tato péče je zajišťována praktickým lékařem pro dospělé a docházejícím odborným lékařem z oboru psychiatrie. Péče ostatních odborných lékařů je zajišťována dle aktuální situace.

Lékař dochází do zařízení 3x v týdnu. Věnuje se primárně klientům, kteří jeho péči bezprostředně potřebují. Mimo tyto pravidelné návštěvy je zařízení trvale k dispozici pro situace, kdy je jeho konzultace vyžádána zdravotním personálem.

Ošetřovatelskou péči zajišťují všeobecné zdravotní sestry, obslužnou péči pracovníci pro přímou obslužnou péči. Součástí je nutriční terapeut/ka, který/á dbá na správnost, pestrost, chutnost a zásady zdravé výživy při přípravě všech druhů poskytované stravy.

Volnočasové aktivity v prostorách Domova

 • Volnočasové aktivity přizpůsobujeme potřebám a zájmům klientů s ohledem na schopnosti a možnosti klientů.
 • Klienti mají k dispozici prostory, jež slouží k aktivnímu využití volného času (cvičná kuchyňka, kulečník, stolní fotbal, počítačová místnost a další prostory pro relaxaci)
 • Organizujeme různé společenské akce

Fakultativní činnosti (nad rámec základní úhrady)

Fakultativní činnosti ­ jsou takové činnosti, které nejsou zahrnuty v základní úhradě dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, jsou poskytovány nad rámec základních činností. Fakultativní služby klienti mohou, ale nemusí využívat. Fakultativní činnosti si klient hradí z vlastních prostředků. Rozsah fakultativních služeb je předmětem dohody mezi poskytovatelem a klientem.

Na úhradu fakultativních služeb se nevztahuje zákonná povinnost zachování minimálního zůstatku vlastních příjmů klienta v registrovaném pobytovém zařízení sociálních služeb. Úhradu fakultativních služeb si každý klient hradí sám ze zůstatku vlastních příjmů, případně úspor po zaplacení úhrady za stravu a ubytování. Za klienty, jež jsou omezení způsobilosti k právním úkonům, tyto služby hradí zákonný zástupce nebo jiná povinná osoba (opatrovník).

Nabídku a ceník fakultativních služeb Domova Ambrosie najdete v samostatném článku.

JAK TO U NÁS VYPADÁ?

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

Úřední hodiny:
ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.
Datová schránka: 9hqzfcp

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
domov@ambrosie.cz

Asistentka ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
asistentka@ambrosie.cz

 

Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Abu Rabia (Wykretová)
aburabiak@ambrosie.cz

Provozní manažer:
Pavla Stankušová
Mob: +420 731 501 483
stankusovap@ambrosie.cz

Personální oddělení
Mob: +420 731 506 767
personalni@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabiam@ambrosie.cz

MUDr. Radan Partyš
smluvně praktický lékař
lekar@ambrosie.cz

DOMÁCÍ PÉČE SOS

Soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.