ambrozie_postizeni


Poslání a cíle Domova pro osoby se zdravotním postižením Ambrosie – VEŘEJNÝ ZÁVAZEK


POSLÁNÍ služby

Posláním pobytové sociální služby Domova pro osoby se zdravotním postižením – Ambrosie, je umožnit klientům, kteří vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu a sociální situaci vyžadují pravidelnou a dlouhodobou komplexní péči která, je plánována individuálně vzhledem ke specifickým potřebám klientů.

 
Dlouhodobé cíle jsou směřovány k zajištění komplexnosti péče s přihlédnutím k jedinečnosti a individualitě každého klienta žijícího v našem zařízení.

Dlouhodobé cíle našeho Domova pro rok 2016 a 2017:

  • Prohlubovat systematické vzdělávání všech zaměstnanců organizace s důrazem na růst odbornosti a profesionalizace
  • Poskytování služby na „míru klientovi“
  • Respektování jedinečnosti každého klienta pomocí individuálního plánování a ostatních podpůrných prostředků (aktivity, výlety, spolupráce se školami, dobrovolníky a jiné)
  • Aktivní spolupráce s rodinami, opatrovníky
  • Aktivní informování veřejnosti o sociální službě
  • Efektivní hospodaření
  • Zajištění úpravy a obnovy jednotlivých pater

 

Krátkodobé cíle našeho Domova pro rok 2016 a 2017

  • Úprava pracovního prostředí zaměstnanců služby
  • Estetika pater profesionální aranžérkou
  • Obnova lůžek klientů
  • Obnova mechanických vozíků
  • Zřízení multifunkční místnosti na 3. Patře
  • Obnova vybavení a technického zázemí služby