SOS logo


Domácí péče SOS


Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, které má zkušenosti s poskytováním odborné zdravotní péče v domácím prostředí již od roku 1994. 

Oblast působnosti agentury Domácí péče SOS:

  • Orlová
  • Petřvald
  • Rychvald
  • Dolní Lutyně
  • Dětmarovice
  • Bohumín
  • Doubrava

Domácí péče je zaměřena na udržení a podporu zdraví, rozvoj soběstačnosti, prevenci nemocí a zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka. Snaží se snížení počtu hospitalizací klientů různých věkových, indikačních a diagnostických skupin.

Kdo službu poskytuje: Náš tým tvoří pouze kvalifikované zdravotní sestry s osvědčením Ministerstva zdravotnictví ČR k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

Poslání

Posláním Domácí zdravotní péče je humánní péče v domácím prostředí pacienta v rozsahu 24 hodin denně 7 dní v týdnu se zohledněním kvality, odbornosti a efektivity péče.

Cíle

Udržet rodinu pohromadě i v době nemoci. Léčení v nemocnici se omezuje pouze na případy, kdy léčba v domácím prostředí není možná.Hlavním cílem zdravotní péče v domácím prostředí je zlepšit psychický stav nemocných, urychlovat hojení a umožnit trvalou podporu Vaší rodiny.Udržet pacienta co nejdéle v jeho vlastním prostředí se zachováním jeho soběstačnosti, zmírnění utrpení a udržení kvality života na maximální možné úrovni.

Mimo jiné, také díky možnému rychlejšímu uzdravení, snižuje náklady na zdravotní péči.