Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

NÁVŠTĚVY A VIDEOHOVORY

Vážení klienti, rodinní příslušníci, opatrovníci a zaměstnanci,

na základě rozhodnutí smluvně-praktického lékaře, MUDr. Radana Partyše ze dne 31.8.2020 jsou v zařízení povoleny návštěvy, které se po celou dobu pohybují min. s respirátorem FFP2 bez výdechového filtru a současně udržují min. 2 m rozestup od uživatelů/personálu.

Čtěte pozorně níže uvedené podmínky pro osobní návštěvy.
Všichni naši zaměstnanci jsou povinni jejich dodržování vymáhat a kontrolovat. 
Děkujeme za pochopení.

Za Domovy Ambrosie a Domácí péči S.O.S.
Ing. Ivana Kučerová, MBA
ředitelka

Osobní návštěva:

 • Osobní návštěvy jsou umožněny v pracovních dnech od 14:00 do 17:00 hodin.
 • Osobní návštěvu je třeba sjednat nejméně s dvoudenním předstihem telefonicky nebo e-mailem se sociálním pracovníkem.
 • Maximální současný počet návštěvníků jednoho klienta je 2 osoby
 • V jedné místnosti (relaxační zóny) smí být současně přítomna jen jedna návštěva.
 • Maximální délka trvání návštěvy je 30 minut.
 • Každá návštěva je povinna se u vstupu na patro zaregistrovat. Pověřený zaměstnanec zkontroluje, zda respirátor návštěvníka odpovídá požadavkům KHS (min FFP2 bez výdechového filtru). Následně provede změření tělesné teploty návštěvníka a vyčká na vyplnění písemného potvrzení, že je návštěvník zdravotně zcela v pořádku a nevykazuje žádné příznaky respiračního onemocnění. Po nezbytné dezinfekci rukou bude návštěva umožněna.
 • Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, nelze návštěvu umožnit. 
 • Po celou dobu návštěvy bude přítomen personál, který bude dohlížet na potřebný odstup 2 metry a používání respirátoru. Návštěvník musí mít respirátor nasazen po celou dobu trvání návštěvy. Klient musí mít po celou dobu trvání návštěvy nasazenu roušku.
 • Donesené potraviny nebo jiné předměty je nutné před předáním dezinfikovat (nebalené potraviny nebo předměty, které nelze dezinfikovat, nelze klientům předat). 
 • V budově je po dobu trvání návštěv zakázáno konzumovat jakékoliv potraviny nebo nápoje.
 • Návštěvy nesmí využívat sociální zařízení, která slouží klientům.
 • Ukončení návštěvy je nutné nahlásit pověřenému pracovníkovi, který provede dezinfekci prostor, ve kterých probíhala návštěva.

Nelze vpouštět návštěvy, které nebyly předem sjednány. Všechna uvedená pravidla platí pro dospělé i děti všeho věku bez rozdílu. Porušení těchto podmínek je chápáno jako vážné porušení Domovního řádu se všemi důsledky, z toho vyplývajícími.

Videonávštěva

Rádi Vám umožníme kontakt prostřednictvím videohovoru na tabletu s aplikací Whatsapp. Rezervujte si svůj termín pomocí formuláře (dole na stránce) nebo kontaktujte naše sociální pracovníky.

REZERVAČNÍ FORMULÁŘ PRO „VIDEONÁVŠTĚVU“

Po dobu, kdy platí zákaz osobních návštěv v zařízení, máte možnost sjednat si alespoň "videonávštěvu".

K dispozici máme 2 tablety s mobilním připojením a instalovanou aplikací Whatsapp. Abychom Vám mohli zaručit, že bude tablet pro vaše volání volný, zarezervujte si prosím vhodný termín nejméně dva dny předem. Schůzku Vám potvrdíme e-mailem nebo telefonicky následující pracovní den prostřednictvím uvedeného kontaktu a upřesní telefonní číslo tabletu, na kterém videohovor proběhne.

Sociální pracovník přinese klientovi nabitý tablet, zapne ho a propojí vás pomocí aplikace Whatsapp. Typická schůzka trvá do 60 minut.

Již rezervované hodiny jsou podbarveny šedě, plně obsazené dny červenou barvou.

Všechno obsazeno?

Může se stát, že v některých dnech budou obsazeny všechny termíny schůzek. Pokud se tak stane, zavolejte sociálnímu pracovníkovi, bude se Vám snažit vyjít vstříc alespoň krátkým hovorem mezi jednotlivými zarezervovanými termíny. 

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
Mob: +420 604 818 726
domov@ambrosie.cz
 
Ekonomika a zúčtování klientů:
Klára Wykretová
wykretovak@ambrosie.cz
 

DOMÁCÍ PÉČE SOS

soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková, hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabia@ambrosie.cz

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová.

Úřední hodiny:

ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

 

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.