Domov Ambrosie +420 604 818 726, Domácí péče SOS +420 739 572 730 domov@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE JSOU DO ODVOLÁNÍ UZAVŘENY PRO NÁVŠTĚVY

Vážení klienti, rodinní příslušníci, opatrovníci a zaměstnanci,

V souladu s nařízeními a doporučeními odpovědných orgánů jsme přistoupili k zákazu návštěv a zákazu přinášení jakýchkoli věcí pro klienty osobami blízkými do zařízení. Toto opatření platí pro Domov pro zdravotně postižené i Domov se zvláštním režimem. Naši klienti patří s ohledem na svůj věk nebo zdravotní stav mezi nejvíce ohrožené všemi druhy respiračních onemocnění, a proto apelujeme na striktní dodržování tohoto omezení.

Všechny osoby, které se pohybují v zařízení, jsou povinny nosit ústenku a manipulovat s ní v souladu se zaškolením.
Všechny oprávněné osoby, které vchází na jednotlivá oddělení, jsou povinny při vstupu použít dezinfekční gel na ruce.

V současné době v našem zařízení pracujeme na vytvoření Krizovém plánu vzhledem k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19. Průběžně sledujeme informace k této problematice a jsme ve spojení s Krajskou hygienickou stanicí.

Součástí dokumentu Krizový plán je mimo jiné:

  1. plán preventivních opatření
  2. plán krizových opatření v případě karantény
  3. plán personálního zabezpečení provozu v případě realizace krizových opatření
  4. plán zredukování poskytované služby na minimální rozsah atd.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obracet v pracovní dny

Děkujeme.
Jakmile budeme mít k dispozici novější informace, budeme Vás informovat.
Sledujte prosím webovou stránku www.ambrosie.cz.
Pokud máte další dotazy, odpovíme na adrese domov@ambrosie.cz.

Za Domovy Ambrosie a Domácí péči S.O.S.
Ing. Ivana Kučerová, MBA
ředitelka

KONTAKTY

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
DOMOV AMBROSIE
Školní 1286
735 14 Orlová - Lutyně

FAKTURAČNÍ ADRESA
DOMÁCÍ PÉČE SOS, spol. s r.o.
Janáčkova 829, 735 14 Orlová – Poruba
IČ: 26849721. Nejsme plátci DPH.
Společnost je zapsána pod značkou C 40479 u Krajského soudu v Ostravě.

Dodavatelské faktury přijímáme elektronicky
na: fakturace@ambrosie.cz. Vždy uvádějte jméno objednatele nebo číslo objednávky.

Garant zdravotní péče - zdravotní auditor: Marcela Kučerová. 

 

 

VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Ředitelka:
Ing. Ivana Kučerová, MBA
Asistent ředitelky:
Mob: +420 604 818 726
domov@ambrosie.cz
 
Vedoucí provozu:
Ing. Milan Václavík
+420 731 501 483
vaclavikm@ambrosie.cz
 

DOMÁCÍ PÉČE SOS

soukromá ošetřovatelská služba
Lucie Rašková
hlavní sestra
Mob: +420 739 572 730
raskoval@ambrosie.cz

DOMOVY AMBROSIE

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Bc. Maher Abu Rabia
vedoucí sociální pracovník
Mob: +420 733 533 324
aburabia@ambrosie.cz

Dana Václavíková
sociální pracovník
Mob: +420 739 498 958
vaclavikova@ambrosie.cz

Úřední hodiny:

ÚT - ST 08:00 - 15:00
Návštěvní hodiny a návštěvní řád

 

DOMOV AMBROSIE - centrum domácí ošetřovatelské péče

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Domov Ambrosie najdete v budově bývalé LDN Nemocnice v Orlové.
Z Masarykovy třídy odbočte do Školní ulice. Pro parkování návštěv jsou k dispozici místa u budovy nemocnice nebo před vrátnicí. Projděte hlídanou vrátnicí (závora). Objekt se nachází po pravé straně (vysoká sedmipatrová budova). 
Kanceláře vedení Domova Ambrosie se nacházejí v 7. patře.
Prosíme, návštěvu v kanceláři si VŽDY dohodněte alespoň jeden pracovní den PŘEDEM.

Rádi si na Vás uděláme čas, vyvarujete se tím ale zbytečného čekání nebo cesty v případě, že je vedení společnosti mimo objekt.